Dull Sir John - popis

Kruhový kontratanec pro čtyři páry (Square dance for eight).

1. sloka:
1-4 liché páry: 1 double k sobě dopředu, pánové uchopí protější dámu a provedou ji mezi sudými páry (ty se rozestoupí), za nimi se rozdělí (cast off) a dojdou na původní místa
5-8 sudé páry totéž

9 pánové z lichých párů si mění místa
10 jejich dámy také
11-12 uchopí se za ruce – mlýnek (nebo kroužek) – a jdou půl kruhu na původní místo
13-16 sudé páry totéž

2. sloka:
1-2 v sudých párech se pán postaví za dámu: 1. pár prochází na 3. pozici – pán mezi 2. párem a dáma mezi 4. párem, zatímco 3. pár jde přímo na 1. pozici
3-4 totéž nazpět, ale 1. pár jde přímo a 3. pár prochází mezi páry (skončí tak, že dáma je před partnerem)
5-8 totéž, procházejí analogicky sudé páry, nakonec jsou všechny dámy před partnerem

9-12 liché páry: průplet (Hey) – 2x → až na svá původní místa
13-16 sudé páry totéž

3. sloka:
1-2 všichni páni – cast off, za svou dámou dojdou k té další vpravo
3-4 dámy totéž – opačným směrem
5-8 totéž jako v 1-4 (původní páry jsou zase spolu, ale na protějších místech)

9-10 liché páry – back to back s protějškem
11-12 liché páry – right and left na svá původní místa
13-16 sudé páry totéž

Původ:
Tanec je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The English Dancing Master" z roku 1651 a pak ještě ve všech dalších až do roku 1728.
Kopie původního zápisu k nahlédnutí zde.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu