Dvořanka - popis

Český název čtverylky, po světě známé jako The Lancers nebo Les Lanciers.

Základní postavení: 4 páry v kruhu, druhý pár naproti prvnímu páru, třetí pár po pravici prvního páru.1)

I. ČÁST – LA DORSET
8 taktů předehry; v 5. taktu se pokloní partneři, v 7. taktu sousedé

I. toura – Vpřed a zpět
1-4 1. dáma a 2. pán – 2 takty k sobě a 2 nazpět
II. toura – Zátočka, pravá ruka
5-8 titíž – zátočka PR, s návratem na místo, nakonec 2. pán podá své dámě LR

III. toura – Přechod, 1. pár rozchod
9-10 2. pár prochází (pán vede dámu LR) mezi 1. párem, vymění si místa,
11-12 oba páry v držení LR – poloviční zátočka (doprava)
IV. toura – Přechod zpět, 2. pár rozchod
13-16 totéž, 1. pán vede svou dámu LR, 2. pár se rozdělí

V. toura – Poklona
17-18 všichni – poklona s corner, s vykročením k sobě
19-20 všichni – poklona s partnerem, s vykročením k sobě
VI. toura – Zátočka
21-24 všichni – zátočka s partnerem PR

totéž se opakuje ještě 3x: 2. dáma a 1. pán; 3. dáma a 4. pán; 4. dáma a 3. pán (vždy se jako první dělí ten pár, kde figuru začíná dáma):

II. ČÁST – LA VICTORIA
8 taktů předehry

I. toura – Vpřed a zpět
1-4 1. pár, v držení za ruce – 2 takty dopředu a 2 nazpět

II. toura – Vpřed, dáma vykročí
5 1. pán vede opět dámu dopředu
6 otočí ji před sebe
7-8 pán couvá na své místo, stále drží svou dámu a ta ho následuje

III. toura – Úkrok napravo a nalevo
9-12 oba tančí úkrok doprava a doleva, tedy cvaly doprava a doleva2)

IV. toura – Zátočka, rozstup
13-16 1. a 2. pár – zátočka PR, nakonec se rozdělí a zařadí po bok 3. a 4 páru (stojícím) → 2 řady proti sobě

V. toura – Vpřed a zpět
17-20 řady v držení za ruce – 2 takty dopředu a 2 nazpět

VI. toura – Zátočka na místo
21-24 všichni – zátočka s partnerem PR, skončí "doma"

totéž se opakuje ještě 3x (v řadách jsou uprostřed vždy páry, které stály a nedělaly zátočku)

III. ČÁST – LES MOULINETS
8 taktů předehry

I. toura – Vpřed
1-2 1. dáma: 2 takty dopředu a zůstane stát
3-4 2. pán: 2 takty dopředu před ni

II. toura – Poklona a na místo
5-6 (zpomalení hudby) pán vykročí nalevo s poklonou, dáma opětuje
7-8 oba tančí nazpět na svá místa

III. toura – Mlýn dám
9-12 mlýnek (všech) dam PR + zátočka s protějším pánem LR (vlastně zdvojený chaine des dames)
13-16 totéž nazpět

totéž se opakuje ještě 3x (2. dáma a 1. pán; 3. dáma a 4. pán; 4. dáma a 3. pán)

IV. ČÁST – LES VISITES3)
8 taktů předehry

I. toura – Návštěva vpravo, poklona
1-2 1. a 2. pár v polokruhu dopředu k páru vpravo, zůstanou stát – 1. pár před 3. párem, 2. pár před 4. párem
3-4 všichni vzájemně poklony – dámy přitom vybočí vpravo a páni vlevo

II. toura – Kolo vlevo na místo
5-8 všichni (2 páry) se uchopí za ruce a tančí vlevo, až na svá původní místa

V. toura4) – Průplet párů
9-16 1. a 2. pár průplet (Chaine anglaise)

VI. toura – Úkrok křižmo
17-18 všechny dámy vyrazí cvalovými kroky doleva, páni doprava,4 sejdou se v rohu (1. dáma se 4. pánem, 1. pán s 3. dámou, atd.), dámy podají LR, páni PR, stojí obličejem k sobě
19-20 2 malé úkroky ven (z kruhu, dámy LN, páni PN, prostě nakročí k sobě) a dovnitř
21-22 totéž nazpět: dámy PN doprava, před svým tanečníkem, páni LN doleva, sejdou se v rohu (tedy s dalším corner – 1. dáma se 3. pánem, atd.) dámy podají PR, páni LR, čelem k sobě
23-24 proti sobě – 2 malé úkroky ven a dovnitř, skončí na svých původních místech

Tančí se ještě 3x: začíná 3. a 4 pár doprava, potom 1. a 2 pár doleva a 3. a 4. pár zopakuje rovněž doleva.

V. ČÁST – LES LANCIERS
8 taktů předehry

I. toura – Jednoduchý řetěz, levá ruka až na protější místo
1-6 průplet, začínají partneři LR, skončí na protějších místech s partnerem
II. toura – Poklona
7-8 partneři – poklona, vykročí napravo

III. + IV. toura – Jednoduchý řetěz, levá ruka až na protější místo + Poklona
9-16 stejným způsobem – průplet a poklony – se vrátí na původní místa

V. Toura – I. pár sestaví řadu
17-18 1. pár – poloviční zátočka LR, skončí zády k protějšímu páru
19-20 pár vpravo → 3. pár se zařadí za 1. pár
21-22 pár vlevo → 4. pár se zařadí za 3. pár
23-24 zbývající 2. pár doplní řadu

VI. toura – Úkrok křižmo
25-26 dámy tančí před svými pány doleva (cvalové kroky), páni za svými partnerkami doprava
27-28 malý úkrok k sobě a od sebe (dámy doprava a doleva, páni opačně)
29-32 totéž nazpět (úkroky opět k sobě a od sebe)

VII. toura – Rozchod dam vpravo, pánů vlevo
33-40 dámy zatočí doprava, páni doleva, (jako cast off; tedy "fontána"), když se sejdou na 4. pozici, pán nabídne ruku a vede si dámu opět dopředu, a závěr se pustí a otočí se k sobě

VIII. toura – Vpřed v řadách a zpět
41-44 řady v držení za ruce – 2 takty dopředu a 2 nazpět

IX. toura – Zátočka na místo
45-48 zátočka s partnerem LR, čímž se vrátí "domů"

Tančí se ještě 3x, v obvyklém pořadí párů.
Na závěr ještě jednoduchý řetěz (průplet).

Původ:
Tanec vznikl ve Velké Británii koncem pravděpodobně ve druhém desetiletí 19. století a zůstal v oblibě, s různými modifikacemi, po celé 19. století. Schematicky (pouze názvy figur, bez upřesňujících pokynů k provedení kroků a figur) je zapsán v mnoha dobových sbírkách.
Výše uvedená verze pochází z sbírky pražského tanečního mistra Karla Linka Čtverylka - quadrille française a dvořanka - quadrille a la cour, Praha 1888.5)

1) Toto je postavení podle Karla Linka, někteří taneční mistři 19. století číslovali po kruhu proti směru hodinových ručiček.

2) Úkroky uděláme stejně jako v poslední figuře Les Lanciers, tedy cvaly stranou.

3) Linkova choreografie je dost odlišná, hlavně počtem taktů, od verze Visites, která se tančí v současnosti na Západě – např. místo kol dělají mlýnky, jiné pořadí figur… Tato verze je vedena snahou co nejvíce zachovat Linkovu choreografii a přitom být ve struktuře hudby kompatibilní s tím, co se tančí jinde. Toho lze snadno dosáhnout tím, že se návštěvy doleva (u Linka III. A IV. Toura) vynechají a udělají až v dalším opakování. Tančí tedy hlavní páry doprava, vedlejší páry doprava, pak totéž doleva.

4) Logicky by měla následovat III. a IV. toura, v níž má Link totéž, jen provedeno doleva – ty vynecháváme a budeme je tančit jako úvodní jako I. a II. touru ve 3. a 4. opakování. Ponechávám však původní Linkovo číslování.

5) Linkova verze se liší od verzí, které se tančí jinde po světě, což je pochopitelné, protože tanec oblíbený po celé 19. století nezbytně musel modifikovat do regionálních variant.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance - empír | Tance pro zábavu | Tance - 19. století