Ecossaise Nro. 4 - popis

Třípárový longway ve čtyřpárovém setu.

Tour 1
1-4 první pán tančí ke 3. dámě, uchopí ji za obě ruce a zatočí se s ní (4 pas double)1), skončí uprostřed v řadě mezi 3. párem, dámu má vpravo a 3. pána vlevo

Tour 2
1-4 první dáma tančí k 2. pánovi, uchopí ho za obě ruce a zatočí se s ním (4 pas double), skončí uprostřed v řadě mezi 2. párem, dámu má vlevo a 2. pána vpravo (obě řady čelem k sobě)

Tour 3
1-4 řady jdou k sobě a od sebe

Tour 4
1-4 první pár – zátočka PR, skončí na 2. pozici, v promenádním držení

Chassé Tour 5 a 6
Tour 5

1-4 první pár jde v promenádním držení dolů a přetočí se

Tour 6
1-4 první pár jde v promenádním držení nahoru, na 2. pozici

Opakuje se: první pár opět začíná a nakonec z 3. pozice sestoupí (cast off) na 4. pozici, 4. pár se posune na 3. pozici.
Postupně se takto z 1. pozice vystřídají všechny 4 páry.2)

Původ:
Tance zvané ecossaise se objevily koncem 18. století a oblibu si udržely i během 19. století. Jejich verze jsou různé, nejde o přesný taneční typ, vždy jsou však v sudém metru a spadají mezi kontratance. V různých podobách se objevují v četných tanečních sbírkách dlouhého 19. století.
Výše uvedená verze pochází ze sbírky Christiana Längera Terpsichore. Ein Taschenbuch der neuesten gesellschaftlichen Tänze, Würzburg 1838.

1) Tančí se jako svižný přeměnný krok.

2) Tento způsob progrese třípárových tanců ve čtyřpárovém setu je dnes ve skotských tancích typický, v 19. století ještě takto běžný nebyl. U Christiana Längera se s ním ale setkáváme.

Kategorie: Tance - empír | Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu | Tance - 19. století