Englischer Contre-Tanz Nr. 3 - popis

Progresivní longway, pro 3 páry.

část A (s repeticí)
1-8 první pár jde "osmičku" (Achter) – kříží dráhy, obejdou 2. pár vnějškem (dáma pána...), projdou mezi 2. a 3. párem, opět zkříží dráhy, vnějškem obejdou 3. pár (dáma dámu...)

9-12 špalírem párů se vrátí na 1. pozici, tam symetricky zatočí malé kolečko ven
13-16 zatočí se spolu za obě ruce

část B (s repeticí)
1-8 mlýnek tam a zpět, všechny tři páry 9-16 první pár setuje proti sobě, s, 2x a jde dolů (Abfallen = cast off), na 3. pozici, 3. pár postoupí na 2. pozici

část C (s repeticí)
1-8 první pár – Schlange: projde nahoru mezi 2. pozicí (kde je 3. pár), cast up nad 1. pozici, projde dolů mezi 1. pozicí (kde je 2. pár), a cast off na 3. pozici

9-16 všechny tři páry – v držení za ruce kroužek doleva a doprava

Všechny tři páry se postupně vystřídají na 1. pozici.

Původ:
Tanec je zapsán ve sbírce: LINK, Georg, Vollkommene Tanzschule, Celje (Cilli) 1796, s. 44.

Kategorie: Tance - osvícenství | Tance - country dances, kontratance | Tance - rokoko | Tance - empír | Tance pro zábavu