Figury kontratanců

Figury jsou naprostým základem všech kontratanců, zná-li člověk základní figury a umí reagovat na (dobře prováděnou!) nápovědu (caller), dokáže zatančit i neznámý tanec, který je ze známých figur sestavený.
Postupem doby samozřejmě zesílila potřeba původně jednoduché figury vzájemně kombinovat, vymýšlet figury složitější a dávat těmto tvarům nová jména - už pro zjednodušení nápovědy. A tak např. figura z 3. části tance Cuckolds all a row, která ještě roku 1651 byla v první Playfordově sbírce pouze slovně opsána, má už na konci 18. století jednoslovný název, převzatý z francouzštiny - pousette.

Figury běžně používané v Old country dances:

Obohacení a obměny názvosloví figur – Fashionable country dances (dříve známé figury samozřejmě zůstaly v užívání dál):

Uvádím tu pouze několik nejznámějších a nejužívanějších figur.
Jejich důkladný přehled, doplněný schématy a popisy provedení, předkládá ve svých knihách taneční mistr období regency, Thomas Wilson.

Kategorie: Enc-Kontratance | Encyklopedie