Fine Companion - popis

Kontratanec - round dance for eight - pro čtyři páry, ve formaci čtverylky
(páry stojí čelem do kruhu, dáma po pravici svého pána)

1. sloka:
1-2 všichni 1 double vpřed (doprostřed kruhu) a 1 double vzad (meet all and back)
3-4 se svou dámou: úkrok vpravo a vlevo (set) + otočka doprava (turn)
5-8 jako 1-4, setování začíná doleva

9-10 páni dopředu a dozadu; dámy totéž o takt později
11-12 páni kroužek a dojdou až na svá místa
13-16 totéž, začínají dámy

2. sloka:
1-4 sides se svou partnerkou (PR k sobě a couvnout) + setování
5-8 sides se svou partnerkou (LR k sobě a couvnout) + setování

9-10 hlavní páry dopředu a dozadu; vedlejší páry totéž o takt později
11-12 hlavní páry kroužek a dojdou až na svá místa
13-16 totéž, začínají vedlejší páry

3. sloka:
1-4 partneři spolu – arms – zátočka za pravé předloktí + setování
5-8 partneři spolu – arms – levé předloktí + setování

9-12 páni dojdou k sobě, uprostřed se otočí zády k sobě, a dámy jdou kolem nich po směru HR, nakonec všichni skončí na svých místech
13-16 totéž, dovnitř jdou dámy, páni kolem

Původ:
Tanec The Fine Companion je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The English Dancing Master" z roku 1651, a pak ještě v osmi dalších (poslední 1690).
Kopie původního zápisu k nahlédnutí zde.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu