First of April - popis

Progresivní longway pro libovolný počet párů.1)
Řada pánů stojí proti řadě dam, partneři tedy proti sobě.

část A (s repeticí)
1-4 mlýnek PR (hands across)
5-8 mlýnek LR (back again)

část B (s repeticí)
1-8 první pár: lead down up again and cast off

9-16 kroužek (rond) tam a nazpět

Původ:
Tanec First of April je zapsán v několika Thompsonových sbírkách, např. : THOMPSON, Twenty Four Country Dances for the Year 1791, vydané v Londýně.

1) Podle původního zápisu šlo o progresivní tanec pro tři páry, 3. pár se ale účastnil jen závěrečného kroužku, který lze snadno provést i bez něj. Popis tance tedy představuje úpravu pro dvoupárovou progresi, při níž se do tance může zapojit více lidí.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance - empír | Tance pro zábavu