Française en Rond - popis

Výchozí postavení: páry tvoří velký kruh, obličejem do středu.

A: Tour 1 a 2 8 taktů + 8 taktů (celkem 16)
1-4 dámy samy jdou dopředu chassée (2 takty) a pas de Basque (úkroky), doprava a doleva (2 takty)
5-8 dámy zatočí doprava a vrátí se zpět ke svému tanečníkovi
9-16 totéž páni sami

Tour 3 8 taktů
1-8 každý pán se svou dámou: balancé + a zátočka za obě ruce

Tour 4 8 taktů
1-4 všichni v kruhu doprava a doleva (může ji prostě vést po směru tance a nazpět)
5-8 zátočka partnerů PR, nakonec pán převede dámu doleva, a ta pokračuje jako od začátku, vrací se ovšem k pánovi po své levici

Tento progresivní tanec pochází ze sbírky Wilhelma Gottlieba Beckera: Taschenbuch zum geselligen Vergnügen, Leipzig 1822.
Schema ve sbírce ukazuje 12 párů, ale počet je libovolný, jde o tanec s progresí, počet opakování je dán počtem tančících párů, neboť nakonec měl každý pán skončit se svou dámou.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance - empír | Tance pro zábavu | Tance - 19. století