Gelding of the Devil - popis

Kontratanec - pro tři páry v kruhu.

Použité kroky:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
obyčejné kroky

1. sloka:
1-2 všichni v držení za ruce – 8 kroků po kruhu doleva
3-4 totéž doprava

5-6 první pán vede dámu špalírem dopředu (double) a dozadu
7 první pán znovu vede dámu špalírem dopředu (double)
8 rozdělí se (cast off), ona vnějškem obejde řadu dam, on řadu pánů a sejdou se na svém původním místě

9-12 totéž 2. pár
13-16 totéž 3. pár

2. sloka:
1-2 sides – partneři: pravými rameny k sobě (1 double) a zpět (1 double)
3-4 totéž znovu, levými rameny k sobě

5-16 jako v 1. sloce

3. sloka:
1-2 arms - partneři - zátočka za předloktí, skončí na svém místě
3-4 totéž, ale jdou doprava a dotýkají se levým předloktím

5-16 jako v 1. sloce

Původ:
Tanec Gelding of the Devil je zapsán ve sbírce Johna Playforda The Dancing Master z roku 1657 a ještě v 6 dalších (1665, 1670, 1675, 1679, 1686 a 1690).
Kopie původního zápisu k nahlédnutí zde.

Kategorie: Tance pro zábavu | Tance - country dances, kontratance