Goddesses - popis

Kontratanec pro libovolný1) počet párů v zástupu za sebou (longway).

Použité kroky:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
obyčejné kroky

1. část
1-2 pán (každý) vede svou dámu dopředu a dozadu (lead up and back)
3-4 totéž znovu

5-6 všichni zatočí dolů (páni za 1. pánem, dámy za 1. dámou) a sejdou se se svým partnerem (cast off, meet below)
7-8 totéž nazpět na původní místa (cast off below, meet above)

2. část
1-2 páni obejdou dámy a vydají se dolů (ideálně by měl skončit 1. pán proti poslední dámě)
3-4 totéž nazpět (poslední pán vyráží jako první)
5-8 jako v 1. části

3. část
1-4 dámy totéž, co ve 2. části tančili páni
5-8 jako v 1. části

4. část
1-4 pánové obejdou celý kruh kolem dam
5-8 jako v 1. části

5. část
1-4 dámy totéž, co ve 4. části tančili páni
5-8 jako v 1. části

6. část
1-4 páni se uchopí za ruce a jdou po kroužku doleva; popř. i nazpět (v původním zápise není upřesněno)
5-8 jako v 1. části

7. část
1-4 dámy totéž, co v 6. části tančili páni
5-8 jako v 1. části

8. část
1-4 všichni se uchopí za ruce a jdou po kroužku doleva; a nazpět
5-8 jako v 1. části

9. část
1-4 páni průplet
5-8 jako v 1. části

10. část
1-4 dámy průplet (je na dohodě, jestli půjdou stejně jako páni, nebo symetricky)
5-8 jako v 1. části

11. část
1-4 všichni průplet (vypadá dobře, když jdou symetricky)
5-8 jako v 1. části

Původ:
Tanec Goddesses je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The English Dancing Master" z roku 1651 a pak ještě v 18 dalších, , naposledy 1728.
Kopii původního zápisu lze dohledat zde.

1) Nedoporučuji příliš velký počet, špatně se pak stíhají refrény. Ideálně 3-4 páry.

Kategorie: Tance pro zábavu | Tance - country dances, kontratance