Grimstock - R

Využití: Renesance, Bály napříč staletími, Pirátská tancovačka

Zapsán ve sbírce Johna Playforda The English Dancing Master 1651, a pak ještě v 8 dalších, až do r. 1690.
Anglický řadový kontratanec pro tři páry páry (longways for six)
Rekonstrukce: Hana Tillmanová, 2007 (2013)

Provedení

1. SLOKA:
1-2 pán vede svou dámu dopředu a dozadu (lead)
3-4 simple vpravo a vlevo a otočka doprava (set and turn S.)
5-8 totéž znovu, setování začíná doleva

9-12 hladký symetrický průplet

2. SLOKA:
1-2 partneři – sides (pravým ramenem k sobě)
3-4 setování - jako v 1. sloce
5-8 totéž znovu (levým ramenem...)

9-12 průplet s brankami (ne v kostýmech, v těch děláme hladký průplet)

3. SLOKA:
1-2 partneři – armes (zátočka za pravé předloktí), skončí na svém místě
3-4 setování jako v 1. sloce
5-8 jako v 1-4, ale jdou doprava a dotýkají se levým předloktím, setování začne doleva

9-12 křížený průplet

Kategorie: Revize