Grocheo

Anonym: Román o Alexandrovi; ilustrace přibližuje taneční styl Grochoevy doby.

Johannes de Grocheo (Jean de Grouchy),
hudebník a hudební teoretik, který žil na přelomu 13. a 14. století a působil v Paříži. Další podrobnosti o jeho životě nejsou známy.

Známe jen jediné jeho dílo, které se dochovalo ve dvou rukopisech1). Jmenuje se De arte musicae (O umění hudby) a je to jeden z nejdůležitějších středověkých traktátů pojednávajících o hudbě.

Grocheo v něm hudbu dělí trojím způsobem:

Z hlediska tanečního nás zaujme hlavně to, že Grocheo ve svém díle zmiňuje tři tance. Jsou jimi ronde, estampie a ductia:
Aut enim dicimus cantum aut cantilenam. Cantum autem et cantilenam triplici differentia distinguimus. Aut enim cantum gestualem aut coronatum aut versiculatum et cantilenam aut rotundam aut stantipedem aut ductiam appellamus.

1) Jeden se nachází v Londýně - British Museum (Ms. Harl. 281); druhý v Darmstadtu - Landesbibliothek (Ms. 2663, Fol. 56r-69r).

Viz:

Kategorie: Encyklopedie