Half Figure

Figura, která se provádí v tancích typu longway, v rozmezí dvou (celých) taktů. Slouží v podstatě k výměně místa v páru, nedochází při ní k progresi.

Pár prochází křížem vnitřkem kolony za sousední pár, podle potřeby nahoru či dolů, a vrátí se (cast off nebo cast up) na svou výchozí pozici, ovšem na protější místo.
Pracovně této figuře říkám "polopreclík", jde ovšem samozřejmě o nedobový výraz.

Figura je využita např. v populárním progresivním tanci Jamaica, kde je ovšem uvedena jako figure of eight. Je pravděpodobné, že se oba tyto názvy zaměňovaly.

Half Figure může být zatančena dvakrát po sobě, pak se jí říká Whole Figure.

Kategorie: Enc-Kontratance | Encyklopedie