Half Hannikin - popis

Progresivní kontratanec pro libovolný počet párů (longway for as many will)

Partneři stojí proti sobě, sudí pánové na dámské straně. To je ovšem moderní vklad, aby stále tančily smíšené páry, původně měla být souvislá řada pánů proti řadě dam; v průběhu tance tedy spolu tančily i čistě pánské a čistě dámské páry a tanec skončil tehdy, když se původní páry dostaly k sobě.

Provedení:
1-2 všichni v držení za ruce, páry za sebou v longwayi: double vpřed a double vzad
3-4 totéž znovu
5-6 sides se svou partnerkou (PR k sobě a couvnout)
7-8 zátočka partnerů,
v jejím závěru pán postoupí k dámě z vyššího páru a dáma naopak popojde dolů → tím vzniknou nové páry
Stále se opakuje.

Původ:
Tanec je zapsán v Playfordově sbírce "The English Dancing Master" z roku 1651 a pak ještě v 8 dalších (naposledy 1690).
Kopii původního zápisu lze dohledat zde.

Kategorie: Tance pro zábavu | Tancovačky | Tance - country dances, kontratance