Hands Across

Velmi oblíbená figura, s níž se setkáme v kontratancích všech dob a stylů.
Francouzský název téže figury: moulinet, česky mlýnek. Německé taneční příručky používají termín Stern (hvězda).

Provedení: většinou čtyři osoby - vždy protější se uchopí pravou rukou a jdou po směru hodinových ručiček, většinou o půl kruhu nebo o celý kruh. Analogicky nazpět v držení za levou ruku.

Kategorie: Encyklopedie | Enc-Kontratance