Hearts Ease - popis

Kontratanec pro dva páry. Páry stojí proti sobě, dáma po pravici svého pána, druhý pán naproti ní.

Použité kroky:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
obyčejné kroky

1. sloka:
1-2 páry v držení za ruce 1 double dopředu (k sobě) a dozadu (od sebe); pán vede svou dámu
3-4 totéž ještě jednou
Ref.:
5-6 se sousedkou: 1 double dozadu (má se vzdálit od své dámy) a 1 double dopředu
7-8 pán uchopí sousedku pravou rukou a udělají celou zátočku, 8 kroků
9-10 partneři spolu: 1 double dozadu (pán couvá od 2. dámy) a 1 double dopředu
11-12 uchopí LR své dámy – a udělají zátočku.

2. sloka:
1-2 sides – partneři: pravými rameny k sobě (1 double) a zpět (1 double)
3-4 sides – sousedé: levými rameny k sobě a zpět
Ref:
5-14 stejně jako v první sloce

3. sloka:
1-2 arms - partneři – zátočka za pravé předloktí, 8 kroků
3-4 totéž sousedé, ale jdou doprava a dotýkají se levým předloktím
Ref:
5-14 stejně jako v první sloce

Původ:
Tanec Hearts Ease je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The English Dancing Master" z roku 1651 a pak ještě v osmi dalších, naposledy 1690.
Kopie původního zápisu k nahlédnutí zde.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu