Hey

Průplet, jedna z nejužívanějších figur v kontratanců všech dob a stylů. A nejen kontratanců - průplety se objevují i v renesančních tancích (např. Carosova Spagnoletta nuova).

Popsána v pramenech není.1) Obecně platí, že průplet je mnohem snadnější zatančit, než popsat, a že se jej člověk daleko snadněji naučí nápodobou, než podle psaného předpisu.

Průplet pro tři (i čtyři) osoby se běžně tančí dodnes - v moderních country tancích, také ve skotských a irských. Dnes se mu ovšem říká reel.

1) Přesněji - není popsána v anglických pramenech, Caroso se např. v zápisu tance Spagnoletta Nuova pokusil o popis průpletu, jejž nazývá catena, velmi složitý popis předkládá i Arbeau u průpletového bránlu - Branle de la Haye.

Kategorie: Enc-Kontratance | Encyklopedie