Hole in the Wall - popis

Progresivní longway pro libovolný sudý počet párů.

Provedení tance:
1-4: první pár obchází druhý pár vnějškem (cast off), a pak se středem vrací na své místo (lead up);
5-8: druhý pár to opakuje (obchází 1. pár… atd.);

9-10: první pán a druhá dáma si mění místa;
11-12: druhý pán a první dáma si mění místa;

13-14: všichni čtyři v držení za ruce udělají půlkolečko doleva, čímž se dostanou na svá původní místa;
15-16: první pár cast off na 2. pozici, v 16. druhý pár postoupí na 1. pozici

Původ tance:
Hudba je připisována Henrymu Purcellovi, tanec je zapsán ve sbírce Henryho Playforda z roku 1695 a pak ještě v osmi dalších, naposledy 1728.
Kopii původního zápisu lze dohledat zde, po kliknutí na Browse Title Index pod příslušným písmenem.

Kategorie: Tance - osvícenství | Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu