Honey Moon - popis

Progresivní longway ve dvoupárové progresi.

Provedení
každá část má trvání 8 taktů ve 2/4 rytmu, celkem 32 taktů

partneři setují proti sobě (doprava a doleva) a vymění si místa (4), totéž ještě jednou nazpět (4)

1. dáma se zatočí s 2. pánem, skončí na výchozích místech (4); totéž 1. pán s 2. dámou (4)

1. pán vede dámu kolonou dolů, pak znovu nahoru a z 1. pozice cast off na 2. pozici; 2. pár se posune na 1. pozici (8)

1. a 2. pár: right and left – začnou s partnerem PR (8)

Původ:
V 19. století jeden z velmi oblíbených tanců anglofonního prostředí, který si udržel popularitu více než půl století. Uvádí ho vícero sbírek, anglických i amerických, melodie (pokud je uvedena) se shoduje, figury ovšem stejné nejsou. Výše uvedený popis kombinuje1) podobné verze dvou sbírek:
WILSON, Thomas, A Companion to the Ball Room [Fourth Edition], London ca1820;
DALE, J., The Honey Moon. A Favorite Dance Arrang'd as a Rondo, New York ca1830.

1) Důvodem tohoto propojení je, že popisy ani v jedné verzi zcela přesně neodpovídaly počtu 32 taktů hudebního zápisu.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu | Tance - 19. století