Hyde Park - R

Využití: Renesance, Western, Pirátská tancovačka

Zapsán ve sbírce Johna Playforda The English Dancing Master z roku 1651 a ještě ve 3 dalších.
Rekonstrukce: Hana Tillmanová 2014
Square pro 4 páry (Figure Dance for eight). Páry stojí čelem do kruhu, dáma po pravici svého pána.

Provedení

1. SLOKA:
1-2 1. a 3. pár (hlavní páry) – jdou k sobě doprostřed a zase zpět
3-4 2. a 4. pár (vedlejší páry) – totéž
5-6 liché páry - uchopí se oběma rukama, cvalem bokem k sobě doprostřed, přechytí se s protějškem za obě ruce, procválají ven brankami, které utvoří 2. a 4. pár
7-8 pustí se, rozdělí a dojdou (cast off) na původní místa, kde ještě stihnou zátočku s partnerem
9-12 sudé páry – totéž

2. SLOKA:
1-4 jako v 1. sloce, hlavní páry jdou k sobě doprostřed a zase zpět; vedlejší páry totéž
5 vedlejší páry: páni si vymění místa s partnerkami a vytvoří branku ze zvednutých rukou
5-8 hlavní páry: rovněž výměna místa, pokračují každý sám až za branku, kde se sejdou s protějškem, s ním projdou brankami, sejdou se s partnerem a s ním se vrátí na svou pozici, dáma na pánské místo a pán na dámské
9 hlavní páry: vymění si místa s partnerkami (čímž se vrátí na své místo) a udělají branky
9-12 vedlejší páry: vymění si místa a pokračují jako liché páry v 5-8

3. SLOKA:
1-4 jako v 1. sloce 1. a 3. pár – jdou k sobě doprostřed a zase zpět; 2. a 4. pár – totéž
5-8 páni obcházejí dámy průpletem – začnou dovnitř, obejdou svou dámu vnitřkem, další vnějškem… a dojdou takto až na původní pozici (skočné kroky)
9-12 totéž dámy

Kategorie: Revize