Hyde Park - popis

Kontratanec - square dance for eight - pro čtyři páry, ve formaci čtverylky
(páry stojí čelem do kruhu, dáma po pravici svého pána)

1. sloka:
1-2 první a třetí pár – jdou k sobě doprostřed a zase zpět
3-4 druhý a čtvrtý pár – totéž
5-6 liché páry - uchopí se oběma rukama, cvalem bokem k sobě doprostřed, přechytí se s protějškem za obě ruce, procválají ven brankami, které utvoří 2. a 4. pár
7-8 pustí se, rozdělí a dojdou (cast off) na původní místa, kde ještě stihnou zátočku s partnerem
9-12 sudé páry – totéž

2. sloka:
1-4 jako v 1. sloce: 1. a 3. pár – jdou k sobě doprostřed a zase zpět; 2. a 4. pár – totéž
5 sudé páry: páni si vymění místa s partnerkami a vytvoří branku ze zvednutých rukou
5-8 liché páry: rovněž si vymění místa a pokračují každý sám až za branku, tam se sejdou s protějškem, spolu s ním projdou brankami, sejdou se s partnerem a s ním se vrátí na svou pozici, ale dáma na pánské místo a pán na dámské
9 liché páry: vymění si místa s partnerkami (čímž se vrátí na své místo) a udělají branky
9-12 sudé páry: vymění si místa a pokračují jako liché páry v 5-8

3. sloka:
1-4 jako v 1. sloce: 1. a 3. pár – jdou k sobě doprostřed a zase zpět; 2. a 4. pár – totéž
5-8 páni obcházejí dámy průpletem – začnou dovnitř, obejdou svou dámu vnitřkem, další vnějškem… a dojdou takto až na původní pozici
9-12 totéž dámy

Původ:
Tanec Hyde (Hide) Park je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The English Dancing Master" z roku 1651, a pak ještě v 3 dalších, naposledy 1665.
Kopie původního zápisu k nahlédnutí zde.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu