Indian Queen - R

Využití: Jane Austen, Pirátská tancovačka, Western?

Zapsán v Playfordově sbírce vydané roku 1701, a pak ještě v sedmi dalších, až do r. 1728.
Řadový progresivní kontratanec pro libovolný sudý počet párů (longway for as many will)

Provedení:

1-2 první pán a druhá dáma úkroky doprava, doleva a otočka (set and turn)
3-4 první pán a druhá dáma zátočka

5-8 druhý pán a první dáma totéž

9-12 mlýnek, PR a LR

13-14 back to back s partnerem
15-16 right and left o tři místa, začínají partneři PR

To celé se stále opakuje.

Kategorie: Revize