Indian Queen - popis

Progresivní longway pro libovolný sudý počet párů.

Použité kroky a figury:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
set and turn S. - úkrok doprava, úkrok doleva a otočka doprava, podruhé se analogicky začne na druhou stranu
back to back - vzájemné obcházení, kdy se partneři k sobě neobracejí tváří
obyčejné kroky

1. sloka:
1-2 první pán a druhá dáma - úkrok doprava, doleva a sólová otočka doprava (set and turn S.)
3-4 první pán a druhá dáma - zátočka za obě ruce, skončí na svém místě

5-8 totéž druhý pán s první dámou

9-10 mlýnek - všichni čtyři - PR (doporučuji 8 kroků)
11-12 mlýnek nazpět - LR

13-14 back to back - každý pán se svou dámou
15-16 průplet: pán se svou dámou PR, pak páni spolu a dámy spolu LR, a pak si pán vymění místo se svou dámou (1. pár skončí na 2. pozici, 2. pár postoupil nahoru)

Původ:
Tanec Indian Queen je zapsán ve sbírce Henryho Playforda "The Dancing Master" z roku 1701 a pak ještě ve 7 dalších, naposledy 1728.
Kopii původního zápisu lze dohledat zde, po kliknutí na Browse Title Index pod příslušným písmenem.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tancovačky | Tance pro zábavu