Jack's Maggot - popis

Progresivní longway pro libovolný sudý počet párů (longway for as many will).
Řada pánů stojí proti řadě dam, partneři tedy proti sobě.

Provedení:
1-4 první pán – průplet na dámské straně s 1. a 2. dámou

5-8 totéž - 1. dáma s 1. a 2. pánem na pánské straně

9-10 první pár a druhý pár – mlýnek PR
11-12 mlýnek LR

13 první pán a druhá dáma si mění místa
14 totéž druhý pán a první dáma
15 oba páry v držení za ruce obejdou půl kroužku (návrat na původní místa)
16 první pár z 1. pozice dojde vnějškem (cast off) na 2. pozici, 2. pár postoupí

To celé se stále opakuje.

Původ:
Tanec v Playfordově sbírce vydané roku 1701, a pak ještě v sedmi dalších, naposledy 1728.
Kopii původního zápisu lze dohledat zde, po kliknutí na Browse Title Index pod příslušným písmenem.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu