Jenny pluck Pears - popis

Kruhový kontratanec - round - pro tři páry.

Použité kroky:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
set and turn S. - úkrok doleva, úkrok doprava a otočka doleva
obyčejné kroky, poskočné kroky

1. sloka:
1-2 všichni se drží za ruce a jdou po kruhu doleva
3-4 úkrok vlevo a vpravo a otočka doleva (set and turn S.)
5-6 všichni se drží za ruce a jdou po kruhu doprava
7-8 úkrok vpravo a vlevo a otočka doprava (set and turn S.)

9 první pán zavede svou dámu do středu, tváří k sobě
10 druhý pán se svou dámou totéž
11 třetí pán totéž
12 poklona

13-16 pánové obcházejí velkým kruhem kolem dam – kroky nebo poskočné kroky
17-20 pánové se stejným způsobem vracejí

21-23 první pán zavede svou dámu ze středu opět na místo po své pravici, po něm 2. a 3. pán
24 poklona

2. sloka:
1-2 sides – partneři: pravými rameny k sobě (1 double) a zpět (1 double)
3-4 úkrok vlevo a vpravo a otočka doleva (set and turn S.)

5-8 totéž znovu, podruhé úkroky začínají vpravo

9-11 první dáma "zavede" svého pána do středu, tváří k sobě, po ní 2. a 3. dáma
12 poklona

13-16 dámy obcházejí velkým kruhem kolem pánů
17-20 dámy se stejným způsobem vracejí

21-23 první pán se nechá svou dámou zavést ze středu opět na místo po její levici, pak 2. a 3. pán
24 poklona

3. sloka:
1-2 arms - partneři: celá zátočka za pravé předloktí, jdou doleva, 8 kroků
3-4 úkrok vlevo a vpravo a otočka doleva (set and turn S.)

5-6 totéž jako v 1-2, ale jdou doprava a dotýkají se levým předloktím
7-8 úkrok vpravo a vlevo a otočka doprava (set and turn S.)

9-24 jako v první sloce, páni vedou postupně dámy doprostřed, atd.

Původ:
Tanec Jenny pluck Pears je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The English Dancing Master" z roku 1651, a pak ještě v 7 dalších, naposledy 1690.
Kopie původního zápisu k nahlédnutí zde.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu