Juice of Barley - popis

Progresivní longway pro libovolný sudý počet párů.

Použité kroky a figury:
back to back - vzájemné obcházení, kdy se partneři k sobě neobracejí tváří
obyčejné kroky

Řada pánů stojí proti řadě dam, partneři tedy proti sobě.

1-2 partneři spolu back to back
3-4 partneři se spolu zatočí

5-8 pánové projdou křížením mezi dámami: 1. pán obejde 2. dámu a skončí na 2. pánské pozici, zároveň 2. pán obejde 1. dámu a skončí na 1. pánské pozici, všichni tlesknou, uchopí se v kroužku za ruce a obejdou celý kruh

9-12 totéž, ale dámy procházejí mezi pány

Původ:
Tanec Juice of Barley je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The Dancing Master" z roku 1686 a 1696. Může mít lehce pozměněný název Juice of Barly.
Kopii původního zápisu lze dohledat zde, po kliknutí na Browse Title Index pod příslušným písmenem.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu