Kettle Drum - popis

Kontratanec - round dance for eight - pro čtyři páry, ve formaci čtverylky
(páry stojí čelem do kruhu, dáma po pravici svého pána)

1. sloka:
1-2 všichni 1 double vpřed (doprostřed kruhu) a 1 double vzad (meet all and back)
3-4 totéž znovu

5 dámy se sejdou a podají si PR
6 páni k nim a přidají svou PR
7-8 každý se zatočí se svou dámou PR → zátočkou dojdou „domů“

9-12 totéž, začnou páni LR, dámy se přidají LR...

2. sloka:
1-2 sides se svou partnerkou (PR k sobě a couvnout)
3-4 sides se svou partnerkou (LR k sobě a couvnout)

5-6 vedlejší páry do středu a couvnou (meet and back)
6-7 když couvají, hlavní páry right and left → skončí na protějších pozicích
7-8 vedlejší páry right and left → skončí na protějších pozicích

9-12 totéž, začínají hlavní páry, všichni skončí na původních místech

3. sloka:
1-2 partneři spolu – arms – zátočka za pravé předloktí
3-4 arms – levé předloktí

5-6 s vlastní dámou – zátočka za obě ruce
7-8 s vlastní dámou – back to back

9-12 totéž s corner (se sousedkou)

Původ:
Tanec Kettle Drum je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The English Dancing Master" z roku 1651, a pak ještě v osmi dalších (poslední 1690).
Kopie původního zápisu k nahlédnutí zde.

Kategorie: Tance pro zábavu | Tancovačky | Tance - country dances, kontratance