Kontratanz - Rond - popis

Výchozí postavení - 4 páry v kruhu.

1. část – velký kruh
1-4 v držení za ruce, po směru HR, tedy doleva (1 takt = 4 kroky)
5-8 totéž na opačnou stranu

2. část – velký průplet
9-16 s partnerem PR, s dalším LR, dojdou tímto až na své původní místo; na každé setkání vychází 3 kroky s přísunem (empírová varianta pas de bourrée), dámy jdou po směru HR, páni opačně

3. část – velký mlýnek
17-20 dámy mlýnek PR, přitom se drží s partnerem, který je vně – o celý kruh
21-24 obdobně nazpět, páni mlýnek LR, partnerka je vně

4. část – velký čtverec
25 hlavní páry k sobě dopředu, vedlejší se bočným cvalem rozestoupí
26 osoby hlavních párů se uchopí za ruce s protějškem a cválají stranou ven, osoby z vedlejších párů jdou dopředu k protějšku
27 osoby hlavních párů od sebe couvají, osoby z vedlejších párů se uchopí za ruce s protějškem a cválají do středu
28 osoby hlavních párů bočným cvalem na původní místa k partnerovi, osoby z vedlejších párů se uchopí za ruce s partnerem a couvají na původní místa
29-32 totéž, začnou vedlejší páry

Původ:
Figury byly převzaty z dobového pramene uloženého v Östereichische Nationalbibliothek: Anonyme Beschreibung und Figuren von Kontretänzen, Wien, ÖNB, Musiksammlung, SM 1824;
jako doprovodná hudba byl zvolen Mozartův Kontratanz KV 462 Nr. 1 (C Dur).1)
Autorem tohoto zpracování je Günter Mössmer, převzato z knihy: SALMEN, Walter, Mozart in der Tanzkultur seiner Zeit, Innsbruck 1990.

1) Mozart složil velké množství taneční hudby, k ní však nejsou pevně přiřazeny konkrétní choreografie.

Kategorie: Tance - osvícenství | Tance - country dances, kontratance | Tance - rokoko | Tance - empír | Tance pro zábavu