Lead down up again and cast off

Figura velmi často užívaná k progresi (posunu páru) v kontratancích typu progresivní longway. Začíná se používat zhruba v polovině 18. století a zůstala v oblibě vlastně dodnes, v modifikované podobě se např. vyskytuje i v současných skotských tancích.

Provedení:
1. pár prochází špalírem ostatních párů dolů, přičemž pán vede dámu, opět se vrátí na 1. pozici, rozdělí se a dojdou vnějším obloukem cast off na 2. pozici (2. druhý pár se posune o pozici nahoru). V některých třípárových tancích má 1. pár dojít až na 3. pozici, v tom případě se o pozici výš samozřejmě posouvají oba spodní páry.

V pramenech nebývá figura přesně vysvětlena, takže dnes poskytuje dosti pestré způsoby provedení - vedení dámy za jednu či druhou ruku, v promenádním (nebo jiném) držení...
Je však třeba pamatovat na včasný návrat na 1. pozici. Tato figura má přesnou dobu trvání: 4 celé takty (osm 2/4 či 3/4 taktů), je tedy doporučeníhodné (v případě 2/4 taktů) na první takty vést dámu dolů, ve 3. taktu se zastavit, ve 4. taktu se otočit, dalšími dvěma se vrátit na 1. pozici a ve zbylých dvou provést cast off.1)

Zkušení tanečníci zvládají více způsobů provedení, které kombinují s podtáčením dámy, návratem na 1. pozici cvalovými kroky v širokém kvapíkovém držení aj.
Pozor ovšem v třídobých tancích anglického původu před rokem 1820: není tu vhodné zvolit postup ve valčíkovém točení! Angličané valčík dlouho odmítali a neměli jej rádi, obecně jej přijali až poté, co se seznámili s polkou.

1) Ve skotských tancích se jde 3 takty dolů, na konci třetího se otočí, 3 takty nahoru a 2 připadají na cast off.

Kategorie: Encyklopedie | Enc-Kontratance