Lilli Burlero - popis

Progresivní longway pro libovolný sudý počet párů.

Použité kroky a figury:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
back to back - vzájemné obcházení, kdy se partneři k sobě neobracejí tváří
obyčejné kroky

1. sloka:
1-2 první pár projde mezi druhým párem, za ním se oba otočí směrem ven, a vrátí se na své místo
3-4 druhý pár obdobně projde mezi prvním párem a vrátí se na své místo

5 první pán a druhá dáma – výměna místa
6 druhý pán a první dáma – totéž (páni jsou na místech dam a naopak)
7 všichni – 1 double dozadu (řady se od sebe vzdálí)
8 double dopředu (kdo zvládne, s otočkou), v závěru se otočí k sobě 1. pán s 2. pánem a 1. dáma s 2. dámou

9-10 back to back – 1. a 2. pán spolu, 1. a 2. dáma spolu
11-12 rychlý průplet o tři místa: v 11. taktu páni spolu PR a zároveň dámy spolu PR, pak partneři spolu LR, a ve 12. taktu opět páni spolu PR, dámy rovněž
páni i dámy jsou zpět na své straně, 1. pár je na druhém místě

To celé se stále opakuje.

Původ:
Tanec Lilli Burlero je zapsán ve sbírce Henryho Playforda "The English Dancing Master" z roku 1690 a pak ještě v 10 dalších, naposledy 1728.
Kopii původního zápisu lze dohledat zde, po kliknutí na Browse Title Index pod příslušným písmenem.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tancovačky | Tance pro zábavu