Lulle me beyond thee - popis

Řadový kontratanec - pro čtyři páry, spodní dva mají prohozená místa.

1. sloka:
1-2 1 double všichni k sobě (v řadách, proti partnerovi) dopředu a dozadu
3-4 totéž

5 vnitřní páry se uchopí za ruce (se sousedem) a odejdou „ven“, vnější páry jdou proti sobě „doprostřed“ → ze zástupu vznikla řada párů (kolmá na původní formaci)
6 vzniklé řady – couvnou dozadu
7-8 dopředu k sobě a (celá) zátočka s protějškem

9 momentální vnitřní páry půjdou ven (tedy na původní místa), vnější páry dovnitř → vznikne opět původní zástup párů
10 všichni – dozadu od sebe (jako v taktu 6)
11-12 dopředu k sobě a zátočka s partnerem

2. sloka:
1-2 partneři sides: PR k sobě a zpět
3-4 sides LR: vnější páry se svým partnerem, vnitřní s protějškem → skončí ve dvou (původních) řadách,

5 všichni: 1 double dopředu – směrem ven (řady se od sebe vzdálí)
6 1 double dozadu, na konci tohoto couvání každá řada vytvoří kroužek (krajní couvají méně)
7-8 v držení za ruce kroužek po směru HR, v konci se pustí a vytvoří dvě řady zády k sobě (kolmé na ty předchozí)

9-12 jako 5-8, skončí ve výchozím postavení (celého tance)

3. sloka:
1-2 partneři arms – zátočka za pravé předloktí
3-4 arms LR: vnější páry se svým partnerem, vnitřní s protějškem

5-6 vnitřní páry – páni odvede „cizí“ dámu ven, tam vytvoří branky (jednou rukou)
5-6 vnější páry: páni vedou své dámy doprostřed (páry k sobě), tam se chopí protější dámy a provedou ji pod brankou ven, branka se posune proti nim
7-8 všechny (současně existující) páry1 (v řadě kolmé na tu původní) – celá zátočka

9-10 nynější vnitřní páry: páni vedou dámy ven a vytvoří branky; krajní jdou doprostřed, vymění dámy (původní partneři se shledali) a projdou pod brankou ven, jako předtím
11-12 původní páry na svých původních místech – celá zátočka s partnerem

Původ:
Tanec je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The English Dancing Master" z roku 1651 a pak ještě v osmi dalších, naposledy 1690.
Kopie původního zápisu k nahlédnutí zde.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu