Maids Morris - popis

Progresivní longway pro libovolný sudý počet párů (longway for as many will).
Řada pánů stojí proti řadě dam, partneři tedy proti sobě.

Použité kroky:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
obyčejné kroky

Provedení:
1-2 pánové se uchopí za ruce a jdou úkrok vzad a krok vpřed, pak udělají sólovou otočku doleva; dámy přitom stojí
3-4 dámy tančí to, co předtím pánové; pánové stojí

5-6 první a druhý pár se uchopí za ruce, vytvoří kroužek a jdou 8 kroky půlkroužek doleva, v závěru se otočí doleva
7-8 analogicky doprava nazpět, v závěru se otočí doprava

9-12 první pár křížem obejde druhý pár, a vrátí se na 1. pozici, dáma na pánské a pán na dámské místo, a pán vede dámu (drží se PR) středem na 2. pozici -> převede ji ovšem na dámskou stranu;
2. pár se posune na 1. pozici.

To celé se stále opakuje.

Původ:
Tanec Maids Morris je zapsán v Playfordově sbírce "The Dancing Master" z roku 1686 a pak ještě v 9 dalších, naposledy 1716.
Kopii původního zápisu lze dohledat zde, po kliknutí na Browse Title Index pod příslušným písmenem.

Kategorie: Tance pro zábavu | Tance - country dances, kontratance