Manavu - popis

Milý kruhový tanec, původem izraelský. Naučila jsem se ho od italských kamarádů v rámci neformálních večerních tancovaček na Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích.

Provedení:
Všichni se v kruhu drží za ruce, jsou otočeni čelem do středu kruhu: Počítání je pro 4/4 takt.

1. takt:
1. doba: PN se vpředu položí na zem, váha na LN
3. doba: PN se vpravo položí na zem, váha stále na LN

2. takt:
1. doba: PN krok dozadu – a přenese se na ni váha
2. doba: LN malý krůček dozadu
3. doba: PN větší krok dopředu

3. takt:
1. doba: zhoupnout dozadu na LN
3. doba: zhoupnout dozadu na PN

4. takt:
1. doba: zhoupnout dozadu na LN
2. doba: PN se přinoží se současným pozvednutím na špičky
3. doba: pomalý pokles na celé nohy (to celé je plynulý pohyb)

Totéž se provádí ještě opačně od levé nohy.

Ref:
čelem do středu:
1. takt:
1. doba: PN úkrok doprava
2. doba: LN krok dozadu za pravou
3. doba: PN krok doleva (tam, kde předtím byla (LN)

přetočit levým bokem do středu
2. takt:
1. doba: LN krok dopředu
2. doba: PN krok dopředu (vedle LN)
3. doba: LN krok dopředu

Tyto dva takty se v refrénu čtyřikrát opakují.

Kategorie: Tancovačky | Tance pro zábavu