Mariner's Compass is Grog - R

Využití: Empír, Květinový bál, Western, Pirátská tancovačka

Zapsán ve sbírce: M. Gray, Twenty Four Country Dances for the Year 1805; M. Gray, s. 2
Progresivní longway, pro 3 páry (originál počet neupřesňuje)

Provedení

ČÁST A (s repeticí)
1-8 1. pár – pán vede středem dámu dolů (Lead down), zpět na 1. pozici, odtud cast off na 2. pozici, 2. pár postoupí nahoru

9-16 totéž, 1. pár skončí na 3. pozici

ČÁST B (s repeticí)
17-24 dolní dva páry (3. a 1. pár) kroužek v držení za ruce doleva (4) a doprava (4), skončí na výchozích místech

25-32 horní dva páry (2. a 3. pár) – right & left

to se 3x opakuje, každý pár postupně začne z 1. pozice

Původní zápis:
Twice down the mid : up again : hands 4 round at bottom right & left at top

Kategorie: Revize