Mariner's Compass is Grog - popis

Řadový progresivní kontratanec pro tři páry (longway for six).
Řada pánů stojí proti řadě dam, partneři tedy proti sobě.

část A
1-8 první pár: Lead down up again and cast off
9-16 totéž, 1. pár skončí na 3. pozici

část B
17-24 dolní dva páry (3. a 1. pár) kroužek v držení za ruce, doleva a doprava
25-32 horní dva páry (2. a 3. pár) – průplet: PR partneři, dáma s dámou LR… skončí na výchozích místech
→ páry nakonec skončí o jedno místo výše, 2. pár na 1. pozici, 3. pár na 2. pozici, 1. pár na 3. pozici. To celé se 3x opakuje.

Původ:
Tanec The Mariner's Compass is Grog je zapsán ve sbírce M. Graye "Twenty Four Country Dances for the Year 1805", vydané v Londýně roku 1805.
Kopii původního zápisu lze dohledat zde.

Kategorie: Tance - empír | Tance - rokoko | Tance - osvícenství | Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu