Miss Bennet's Jigg - popis

Řadový progresivní kontratanec pro tři páry (longway for six).
Řada pánů stojí proti řadě dam, partneři tedy proti sobě.

A (s repeticí)
1-4 první a druhá dáma se uchopí za ruce, projdou mezi pány a
5-8 dámy se zatočí se svým partnerem (symetricky, dámy dovnitř)

9-16 totéž první a druhý pán

B (s repeticí)
1-8 první pár cross over za 2. pár a ještě za 3. pár
9-12 první pár, v držení → středem na 1. pozici a symetrická sólová otočka ven
13-14 první pár setuje proti sobě, doprava a doleva
15-16 první pár cast off na 3. pozici, spodní 2 páry postoupí

Postupně se všechny páry vystřídají na 1. pozici.
Tanec je možné zatančit i v sestavě čtyř párů: v tomto případě na konci první pár dojde cast off na 2. pozici a z ní tančí ještě jednou totéž se spodními dvěma páry. Všechny páry se postupně vystřídají na první pozici (8 x 32 taktů).

Původ:
Tanec je zapsán ve sbírce: William Campbell's 8th Collection of newest and most favorite Country Dances and Reels c.1793. Autor tance je Mr. Pollack.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance - rokoko | Tance - empír | Tance pro zábavu