Mother Goose - popis

Třípárový longway ve tří- nebo čtyřpárovém setu.

část A (s repeticí)
1-4 první dáma – zátočka s 2. pánem
5-8 první pán – zátočka s 2. dámou
9-16 první pár – pán vede dámu dolů, opět na 1. pozici a cast off na 2. pozici

část B (s repeticí)
1-4 všechny páry allemande (v držení za PR krok k sobě, od sebe a výměna místa s podtočením dámy)
5-8 totéž nazpět LR
9-16 1. pár: projde mezi 3. párem a cast na 2. pozici, projde mezi 1. pozicí a cast na 3. pozici

Opakuje se pro každý pár, který se ocitne na 1. pozici.
Pokud se tančí ve 4-párovém setu, první pár odtančí totéž z 2. pozice a poté se přesune na 4. pozici. Ostatní páry opakují.1)

Původ:
Tato verze pochází ze sbírky: WILSON, Thomas, The Treasures of Terpsichore, London 1816, s. 83.
Ve sbírce jsou dvě verze, zde druhá, označená jako double figure:
The Lady turns the second Gentleman, and the Gentleman turns the second Lady –, down the middle, up again, allemande –, and lead through the bottom and top.

1) Tento způsob progrese třípárových tanců ve čtyřpárovém setu je typický ve dnešních skotských tancích.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance - empír | Tance pro zábavu | Tance - 19. století