Mr. Beveridge's Maggot - popis

Progresivní longway pro libovolný sudý počet párů (longway for as many will).
Řada pánů stojí proti řadě dam, partneři tedy proti sobě.

Provedení:
1-2 první pár – výměna místa, otočí se k 2. páru (tedy 1.pán ke 2. dámě atd.)
3-4 back to back – 1. pán s 2. dámou, 1. dáma s 2. pánem

5 první pár – sólová otočka (symetricky, k sobě)
6-7 první pán s 2. dámou a 1. dáma s 2. pánem – uchopí se za pravé ruce, zátočka (celá)
8 první pár – výměna místa, uchopí se za levé ruce (skončí blízko, čelem k sobě)

9-10 první pár – cross over na 2. pozici (dáma obchází 2. pána atd., skončí čelem k sobě)
11-12 první pár – back to back, ale zůstanou blízko sebe
9-12 druhý pár prochází dopředu, oba zatočí ven a zařadí se na kraj (není v zápisu),
všichni se srovnají, aby byli čelem dopředu: první pár je uprostřed mezi druhým párem, (1. dáma stojí po pravici 2. pána, a po levici 1. pána, 2. pán je zcela vlevo a 2. dáma zcela vpravo) oba páry jsou v řadě a drží se za ruce

13 všichni dopředu
14 totéž dozadu
15-16 1. pár křížem (dáma před pánem, ona vyrazí doprava, on doleva), na 2. pozici, obejdou vnějškem druhý pár, který se v témže čase přiblíží k sobě a vnitřkem se posune na 1. pozici (může svůj postup dokončit ještě sólovým dotočením na 1. pozici)

To celé se stále opakuje.

Původ:
Tanec Mr. Beveridge's Maggot je zapsán v Playfordově sbírce "The Dancing Master" z roku 1695 a pak ještě v 8 dalších, naposledy 1728.
Kopii původního zápisu lze dohledat zde, po kliknutí na Browse Title Index pod příslušným písmenem.

Kategorie: Tance - rokoko | Tance - osvícenství | Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu