Mullberry Garden - R

Využití: Bály napříč staletími, Pirátská tancovačka

Zapsán v Playfordově sbírce vydané roku 1670, a pak ještě v 15 dalších (do 1728); převzal i Walsh.
Rekonstrukce: Hana Tillmanová 2022
Řadový progresivní kontratanec pro libovolný sudý počet párů (longway for as many will).

Provedení:

1-2 všichni lead dopředu a dozadu
3-4 totéž znovu
5-6 řady od sebe couvnou a znovu jdou dopředu k sobě
7-8 každý se zatočí se svou partnerkou

9-10 partneři spolu – back to back
11-12 dámy spolu, páni spolu – back to back
13 půlkolečko
14 partneři si vymění místa (dokončení progrese)
15-16 2. pár (z 1. pozice) vnějškem na 2. pozici (cast off) a vnitřkem zpět na 1. pozici (leading up), 1. pár (z 2. pozice) vnitřkem na 1. pozici (lead up) a pak vnějškem na 2. pozici (cast off)

To celé se stále opakuje.

Kategorie: Revize