My Lord Byron's Maggot - popis

Progresivní longway pro libovolný sudý počet párů (longway for as many will).
Řada pánů stojí proti řadě dam, partneři tedy proti sobě.

Provedení:
1 první pán couvá a "zve" k sobě druhou dámu
2 a ona couvá a "zve" k sobě jeho
3-4 první pán a druhá dáma se spolu zatočí

5-8 druhý pán a první dáma totéž

9-10 oba pánové projdou mezi dámami a vrátí se na místa
11-12 partneři spolu tleskají (každý sám oběma rukama, spolu pravou, každý sám, spolu levou...)
13-14 první pár dojde (cast off) na 2. pozici, druhý pár se posune na 1. pozici

To celé se stále opakuje.

Původ:
Tanec My Lord Byron's Maggot je zapsán v Playfordově sbírce "The Dancing Master" z roku 1703 a pak ještě v 6 dalších, naposledy 1728.
Kopii původního zápisu lze dohledat zde, po kliknutí na Browse Title Index pod příslušným písmenem.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu