New Scotia Quadrille - popis

Čtverylka pro 4 páry, číslování po směru HR.

Provedení

A (s repeticí)
1-8 1. a 3. pár mlýnek, to celé skončí v diagonálních řadách: 1. a 2. pár proti 3. a 4. páru (jakoby na "své" pozici)

9-12 řady dopředu (k sobě)a dozadu – advance and retire
13-16 half right and left – s protějšími, nakonec mají prohozená místa 1. pár se 4.; a 2. se 3. párem, postavení čtverylka (hlavní páry jsou na místě vedlejších!)

B (s repeticí)
17-20 1. a 3. pár: poloviční řetěz dam – half ladies' chain
21-24 2. a 4. pár: half ladies' chain
25-32 jako 17-24 (hlavní páry jsou opět na místech vedlejších)

A
33-40 jako 9-16 na původní místa (opět 1 proti 4 atd.), řady k sobě a od sebe..., skončí v promenádním držení po směru tance (proti směru HR)
B
41-48 všechny čtyři páry – promenáda po kruhu až na svá původní místa

To celé se opakuje, ale mění se směry a začínají vedlejší páry:
C (s repeticí)
1-8 2. a 4. pár mlýnek, to celé skončí v diagonálních řadách (kolmých na ty předchozí): 1. a 4. pár proti 2. a 3. páru (jakoby na "své" pozici)

9-12 řady dopředu (k sobě)a dozadu – advance and retire
13-16 half right and left – s protějšími, nakonec mají prohozená místa 1. pár se 4.; a 2. se 3. párem, postavení čtverylka

D (s repeticí)
17-20 2. a 4. pár: poloviční řetěz dam – half ladies' chain
21-24 1. a 3. pár: half ladies' chain
25-32 jako 17-24.

C
33-40 jako 9-16 na původní místa (opět 1 proti 4 atd.) skončí v promenádním držení po směru tance (proti směru HR)
D
41-48 všechny čtyři páry – promenáda po kruhu až na původní místa

Původ:
Je zapsán ve sbírce: David Anderson's Neza, Enlarged, and Complete Ball-room Guide, Dundee 1897.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu | Tance - 19. století