Newcastle - popis

Také New-castle. Kruhový kontratanec pro čtyři páry (round for eight).

1. sloka:
1-2 1 double všichni k sobě dopředu a dozadu
3 se svou dámou: simple vpravo a vlevo (set)1) 4 se sousedkou (corner): simple vlevo a vpravo

5-8 totéž

9-12 všichni – zátočka za pravé předloktí (armes) – se svou dámou; pustí se, všichni páni se uchopí levou rukou uprostřed (mlýnek) a jdou proti směru HR; dámy je vnějškem obcházejí po směru HR – poskočné kroky; (v konci se páry sejdou na svých místech)

13-16 všichni – zátočka za levé předloktí (armes) – se svou dámou; pustí se, dámy se uchopí pravou rukou uprostřed (mlýnek) a jdou po směru HR; páni je vnějškem obcházejí proti směru HR – poskočné kroky; (v konci se páry sejdou)

2. sloka:
1-2 sides se svou partnerkou (PR k sobě a couvnout)
3-4 úkrok doprava s malou úklonou (rozloučení) a vymění si místa (LR)

5-8 totéž ještě jednou, s další dámou, která přišla (nakonec jsou posunuti o čtvrt kruhu tak, že původní partneři stojí v kruhu proti sobě)

9 nové liché páry (1. pán a 3. dáma atd.), které jsou teď na místě sudých párů, se uchopí za ruce a jdou doprostřed (proti svým původním partnerům)
10 otočí se (ven) a jdou zpět, utvoří branku; nové sudé páry se rozdělí (cast off), pán doleva a dáma doprava

11-12 sudé páry projdou pod brankami (každý z páru pod jinou, kde se potkají se svým původním partnerem, vrátí se na místo, odkud vyšli
13-16 jako 9-12, branku dělají sudé páry a podcházejí liché

3. sloka:
1-2 pán se svou nynější dámou – arms – zátočka za pravé předloktí
3-4 arms – levé předloktí, ale v konci přejdou k dalšímu partnerovi

5-8 totéž jako v 1-4; původní partneři se dostávají k sobě, ale...

9-10 sudé páry jsou uprostřed, liché se rozdělí a připojí se k sudým, vznikne řada 4 lidí, uchopí se ruce a obě řady couvají a pak jdou k sobě dopředu
11 každý sám se otočí doprava – 1 double
12 výměna místa s protějškem, přitom se rychle utvoří 2 řady po 4 lidech (liché páry jsou uprostřed), kolmo na předchozí

13-14 řady couvají a jdou dopředu k sobě – 2 double
15-16 každý sám se otočí doprava – 1 double, a vymění si místo s protějškem – a dojde na své původní místo – má vzniknout původní kroužek

Původ:
Tanec je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The English Dancing Master" z roku 1651 a pak ještě v osmi dalších, naposledy 1690.
Kopie původního zápisu k nahlédnutí zde.

1) V původním zápisu není udán směr.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu