Old Alman - popis

Patří mezi almandy, které si oblíbili londýnští studenti práv a jejichž zápisy se dochovaly v rukopisech Inns of Court.

Použité kroky:
double: 3 kroky s přednožením nohy; přesněji - 2 hladké kroky, 3. krok zhoupnutý na pološpičku, na 4. dobu pokles na celou nohu, druhá noha zůstává ve vzduchu, je lehce pokrčená v koleni až napjatá, vytočená z kyčle, špička směřuje k zemi a je nízko nad ní1)
simple: jednoduchý krok s přednožením nohy

Provedení tance:
1-2 uchopit se ve dvojici za obě ruce a jít po kruhu doleva 2 simple a 1 double
3-4 totéž doprava
5-8 pak pustit ruce a jít 4 double dopředu (pán vede dámu)

opakuje se

1) Tento krok jsem si "vypůjčila" z Orchésographie, 1589, jejíž autor Thoinot Arbeau je možná jediný současník, který almandový dvojkrok popsal.

Kategorie: Tance - renesance | Tance pro zábavu