Oranges and Limons - popis

Kontratanec pro čtyři páry (Figure dance for eight)
(páry stojí čelem do kruhu, dáma po pravici svého pána)

1. sloka:
1-2 všichni dopředu doprostřed a zpět (meet and fall back)
3-4 totéž znovu

5 pánové – poklona vůči své dámě a pak vůči dáma vlevo
6-7 pánové se sejdou uprostřed, uchopí se za ruce a popojdou o půl kruhu na protější místa
8-10 dámy se pokloní nalevo a napravo, sejdou se uprostřed a v držení za ruce jdou o půl kruhu

11-16 totéž nazpět na původní místa

2. sloka:
1-2 sides se svým partnerem – PR
3-4 totéž – LR

5-6 partneři si podají PR, LR a vymění si místa (možno s podtočením dámy)
7 a s následujícím si jen si mění místa → postup na vedlejší pozici – dámy po směru HR, páni opačně

11-16 totéž ještě 3x → až na původní místa

3. sloka:
1-2 arms se svým partnerem dámou – PR
3-4 totéž – LR

5 1. a 2. pár, a 3. a 4. pár se sobě vzájemně pokloní, potom v párech vůči partnerovi
6-7 potom se 1. a 2. pár uchopí za ruce, a popojdou o půl kruhu, totéž 3. a 4. pár

8-10 potom totéž 1. pár s posledním a 2. pár s 3. párem

11-16 analogicky až na svá místa

Původ:
Tanec Oranges and Limons je zapsán ve sbírce Johna Playforda "The Dancing Master" z roku 1670, a pak ještě v 4 dalších, naposledy 1690.
Kopii původního zápisu lze dohledat zde, po kliknutí na Browse Title Index pod příslušným písmenem.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu