Papazzone

Evangelista Papazzone (ca1524 – ca 1596)

Italský taneční mistr, který působil na dvoře císaře Rudolfa II. Byl v jeho službách zhruba od roku 1571, v seznamech dvorních služebníků se objevuje do roku 1594, také jako Papaczan (1575 a 1589) Pogozon (1576), Pogatzan (1580), Papatzan (1584) a Pappazan (1594).

Papazzone je autorem rukopisného traktátu, věnovaného italskému tanečnímu stylu. Italsky psaný rukopis, který vznikl v rozmezí let 1572 – 1575, byl později označen latinským názvem Tractatus de arte saltandi italicus praevia epistola nuncopatoria ad Rudolfum regem Hungariae postea II. Imperatorem, dnes je uložen v Rakouské národní knihovně ve sbírce rukopisů a starých knih pod signaturou 11095.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie | Taneční mistři