Pavoneggiare

thumb|250px|right|Hieronymus Francken (1581 - 1642): Benátský karneval (mohla by to být i pavana).

Italský výraz, který znamená nadouvati (se) jako páv.

Caroso a Negri tento způsob často doporučují ve svých sbírkách, přesněji v konkrétních regolích, čili pravidlech, jak provádět tu či onu krokovou a taneční variaci. Jde prostě o to, tančit a nést se hrdě a sebevědomě.

Stejný styl se vyplatí i v pavaně.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie