Portsmouth - popis

Progresivní longway pro libovolný sudý počet párů (longway for as many will).
Řada pánů stojí proti řadě dam, partneři tedy proti sobě.

Provedení:
1-4 první pán – plynulou vykrouženou chůzí: průplet s 1. a 2. dámou (začíná s 2. dámou PR...), všichni skončí na svých původních místech

5-8 obdobně první dáma – průplet s 1. a 2. pánem (začíná s 2. pánem LR...)

9-12 1. pár si vymění místa a obejde 2. pár (dáma pána, pán dámu), dojde za 2. pár (opačná místa), pokračuje "preclík" kolem 2. páru a skončí na 2. pozici; mezitím 2. pár postoupí na 1. pozici

13-16 velký průplet (obejde se celý čtverec) – začíná se PR se svým partnerem, LR dáma s dámou a pán s pánem, pak PR opět s partnerem...

To celé se stále opakuje.

Původ:
Tanec Portsmouth je zapsán v Playfordově sbírce "The Dancing Master" z roku 1701 a pak ještě v 7 dalších, naposledy 1728.
Kopii původního zápisu lze dohledat zde, po kliknutí na Browse Title Index pod příslušným písmenem.

Kategorie: Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu