Quadrille-Française - popis

Francouzská čtverylka.
Zde v provedení dvou párů stojících proti sobě, dáma po pravici pána.

1. část – Le Pantalon (předehra: 8 taktů + figury: 32 taktů)
8 taktů předehra – poklony
Chaîne anglaise – anglický řetěz, pravá a levá ruka (8 taktů)
Balance (4 takty) + Tour de Mains – zátočka (4 takty)
Chaîne des Dames – řetěz dam (8 taktů)
demi Promenade (4 takty) + demi-Chaîne anglaise (4 takty)

2. část – L'Eté (předehra: 8 taktů + figury: 48 / 2x24 taktů)
začíná 1. dáma a 2. pán:
En Avant et en Arrière – dopředu a dozadu (4 takty) + A Droite et à Gauche – doprava a doleva (4 takty)
Traversé – na protější místa (4 takty) + A Droite et à Gauche – doprava a doleva (4 takty)
Retraverser – návrat domů (4 takty) + Tour de Mains (4 takty)

totéž, začíná 2. dáma a 1. pán

3. část – La Poule (předehra: 8 taktů + figury: 64 / 2x32 taktů)
začíná 1.dáma a 2. pán:
Traversé (4 takty) + Retraverser LR, pak podají PR partnerovi a skončí v řadě (4 takty)
všichni: Balance (4 takty) + demi Promenade s partnerem – na protější místa (4 takty)
1. pán a 2. dáma (ti, kteří začínali) – En Avant et en Arrière (4 takty) + Dos-à Dos (4 takty)
všichni: En Avant et en Arrière (4 takty) + demi Chaîne anglaise (4 takty)

totéž, začíná 2. dáma a 1. pán

4. část – La Trénise, starší verze1) (předehra: 8 taktů + figury: 80 / 2x40 taktů)
Chaîne des Dames – řetěz dam (8 taktů)
Balance (4 takty) + Tour de Mains – zátočka (4 takty)
1. pár – En Avant et en Arrière (4 takty)
1. pár – En Avant, pán předá dámu 2. páru a vrací se na místo (4 takty)
Traversé ve třech: obě dámy – přecházejí naproti, kde si ještě vymění místa PR, současně 1. pán protančí mezi nimi a zdvořilostní otočkou se zařadí po pravý bok 2. pána (4 takty)
Retraversé na svá místa: 1. pán mezi dámami, svou míjí PR, 2. dámu LR; 1. dáma obloukem kolem 1. pána, přitom se s ním mine PR; 2. dáma míjí 1. pána LR a zdvořilostní otočkou se zařadí po pravý bok 2. pána (4 takty)
Balance (každý se svou dámou) (4 takty) + Tour de Mains – zátočka (4 takty)

totéž, začíná 2. dáma a 1. pán

4. část – La Trénise, novější verze2) (předehra: 8 taktů + figury: 48 / 2x24 taktů)
1. pár – En Avant et en Arrière (4 takty)
1. pár – En Avant, pán předá dámu 2. páru a vrací se na místo (4 takty)
Traversé ve třech: obě dámy – přecházejí naproti, kde si ještě vymění místa PR, současně 1. pán protančí mezi nimi a zdvořilostní otočkou se zařadí po pravý bok 2. pána
Retraversé na svá místa: 1. pán mezi dámami, svou míjí PR, 2. dámu LR; 1. dáma obloukem kolem 1. pána, přitom se s ním mine PR; 2. dáma míjí 1. pána LR a zdvořilostní otočkou se zařadí po pravý bok 2. pána3) (8 taktů)
Balance (každý se svou dámou) (4 takty) + Tour de Mains – zátočka (4 takty)

totéž, začíná 2. pár

5. část – La Pastourelle (předehra: 8 taktů + figury: 64 / 2x32 taktů) ;
1. pár – En Avant et en Arrière (4 takty)
1. pár – En Avant, pán předá dámu 2. páru (4 takty)
trojice En Avant et en Arrière, 1. pán ~~en Arrière (4 takty)
trojice – En Avant, předání obou dam, sólový pán zůstane proti nim (4 takty)
nová trojice En Avant et en Arrière, sólový pán en Arrière (4 takty)
všichni En Avant a utvoří kroužek (4 takty)
po kruhu – 8 kroků, skončí na protějších pozicích (4 takty)
demi Chaîne anglaise na výchozí místa (4 takty)

totéž, začíná 2. pár

6. část – La Saint-Simonienne (předehra + figury: 32 taktů, pokud se tančí jednou; 64 taktů, tančí-li se dvakrát + závěr 16 taktů)
kvapík na protější místa (páry se obcházejí) a stejně nazpět domů (8 taktů)
Coquette - cvalem k sobě dopředu a nazpět domů (4 takty)
Saint-Simonienne (kvapíkem k sobě, prohození dam, s druhou dámou domů) - (4 takty)
Chaîne des Dames (4 takty)
Coquette - k sobě dopředu a nazpět domů (4 takty)
Saint-Simonienne (4 takty)

totéž lze zatančit ještě jednou

uzavírá se (poloviční) tourou o 16 taktech:4) [[
kvapík na protější místa, v širokém držení, s prostupem párů
při prvním průchodu se pouští 1. pár a jím projde 2. pár (4 takty)
při návratu se pouští 2. pár a 1. pár prochází (4 takty)

kvapík na protější místa (páry se obcházejí) a stejně nazpět domů (8 taktů)

6. část – La Finale (podle Linka); (předehra: 8 taktů + figury: 64 / 2x32 taktů)
v řadách vpřed a zpět, všichni, 2x (8 taktů)
Eté dam
jen dámy: En Avant et en Arrière – dopředu a dozadu (4 takty) + A Droite et à Gauche – doprava a doleva (4 takty)
dámy Traversé – na protější místa (4 takty) + A Droite et à Gauche – doprava a doleva (4 takty)
dámy Retraverser – návrat domů (4 takty) + Tour de Mains s partnerem (4 takty)

totéž ještě jednou - Eté pánů – 32 taktů

nakonec ještě v řadách vpřed a zpět, všichni, 2x (8 taktů)

Původ a vývoj:
Kořeny nás s vysokou pravděpodobností zavedou ke konci 18. století a francouzským tanečním mistrům; na přelomu 18. a 19. století vznikaly četné nové quadrilles a contre-danses5), mezi nimiž jsou doložitelné i Le Pantalon a La Trénise. Snad byly tančeny samostatně, snad byly i vzájemně kombinovány.
Zhruba v letech 1816-1818 se ustálilo pořadí částí: I. Le Pantalon, II. L'Eté, III. La Poule, IV. La Trénise a V. La Finale. Toto pořadí zůstalo v oblibě, s různými modifikacemi, po celé 19. století, leckde až do 1. světové války. Schematicky (pouze názvy figur, bez upřesňujících pokynů k provedení kroků a figur) je zapsáno v mnoha dobových sbírkách.
Během 19. století zůstávají bez podstatných změn první tři části. Čtvrtá část - La Trénise měla původně rozsah 40 taktů, později byla zkrácena na 24 taktů a někdy i byla vynechávána celá, pro údajnou podobnost s novou částí La Pastourelle, která byla přidána později v průběhu 19. století. Někteří taneční mistři, hlavně ve Střední Evropě, ponechávali obě části, tato verze (se zkrácenou částí IV La Trénise byla někdy označována jako "vídeňská". Poslední část, původně zvaná jen La Finale, byla se vzrůstající oblibou kvapíku zcela změněna a tančila se pak jako párový kvapík s figurami, pod názvem La Saint-Simonienne.

1) Např. PAINE, James, Paine, of Almacks, Quadrilles [Paine's First Set], London ca1816.

2) Např. LINK, Karel, Čtverylka – quadrille française a dvořanka – quadrille a la cour, Praha 1888.

3) Karel Link konstatuje, že takto figuru vytvořil taneční mistr Trenits kolem roku 1800, že se „nyní“ ale tančí zjednodušeně, aby si snad tanečníci neutržili puknutí hlavy: tedy dámy si při svém samostatném přechodu nemění místa, a při druhém přechodu 1. dáma již zůstává stát na místě, a vrací se pouze 1. pán a 2. dáma.

4) Tuto touru lze zpestřit dalšími variacemi podle libovůle tanečního mistra, následující je moje oblíbená varianta

5) Tyto dva pojmy nebyly v dobových sbírkách jednoznačné a často znamenaly totéž.

Kategorie: Tance - empír | Tance pro zábavu | Tance - 19. století