Queen's Jig - R

Využití: Rokoko, Květinový bál, Pirátská tancovačka

Zapsán v Playfordově sbírce vydané roku 1703, a pak ještě v pěti dalších, až do r. 1728.
Řadový progresivní kontratanec pro libovolný sudý počet párů (longway for as many will).

Provedení

1-2 první pán a druhá dáma – side PR
3-4 titíž – set and turn (v rokokové verzi rigaudon)
5-8 druhý pán a první dáma – totéž

9 výměny místa: 1. pán a 2. dáma
10 totéž 2. pán a 1. dáma
11-12 výměna míst se svým partnerem, napřed 1. pár, pak 2. pár (1. pár je na 2. pozici)

13-16 mlýnek za pravou ruku, při docházení se pustí a každý se dotočí na své místo

To celé se stále opakuje.

Kategorie: Revize