Queen's Jigg - popis

Progresivní longway pro libovolný sudý počet párů.

Použité kroky a figury:
double – dvojkrok s přísunem, v přísunu nadhoupnout na špičky
side - pán a dáma dojdou ramenem k sobě a couvnou na původní místa
set and turn S. - úkrok doprava, úkrok doleva a otočka doprava, podruhé se analogicky začne na druhou stranu

1-2 první pán a druhá dáma – side (pravým ramenem) – jednou k sobě a zpět
3-4 první pán a druhá dáma – set and turn

5-8 druhý pán a první dáma – totéž, tedy side a set and turn

9 první pán a druhá dáma – výměna míst
10 druhá pán a první dáma – totéž
11-12 výměna míst se svým partnerem, napřed 1. pár, pak 2. pár (1. pár je na 2. pozici)

13-15 mlýnek za pravou ruku
16 všichni na místě - sólová otočka

Původ:
Tanec Queen's Jigg je zapsán ve sbírce Henryho Playforda "The Dancing Master" z roku 1703 a pak ještě v pěti dalších (1709, 1713, 1716, 1721 a 1728).
Kopii původního zápisu lze dohledat zde, po kliknutí na Browse Title Index pod příslušným písmenem.

Kategorie: Tance - osvícenství | Tance - country dances, kontratance | Tance pro zábavu